+ 421 911 381 251 milcik@seotrends.sk

SEO konzultant Jozef Milčík

Cesta k SEO a online marketingu

Keď som ako mladík začínal pracovať, učil som sa od starších kolegov rôznym zručnostiam založených na vedomostiach a skúsenostiach. Každý z nich mi mal čo dať a ja som bral vrchovato. Časom som si všimol, že aj napriek skúsenosti a vedomostiam, nebol každý z nich rovnako úspešný v zamestnaní, alebo v podnikaní. Pátral som prečo to tak je. Zistil som jednoduchú vec a tou bol prístup.

 

Ku svojmu biznisu pristupovali rozdielne. Tí úspešnejší hľadali riešenia, nie výhovorky. Kde iný videli „cestu zarúbanú“, oni videli príležitosť. Nerobili veci rovnako, snažili sa pridať k priemeru štipku svojej geniality, overovali zabehané cesty a hľadali skratky.

 

SEO a online marketing v praxi

Rovnako pristupujem aj ku svojej práci. Analyzujem stav značky, konkurenciu a navrhujem riešenia. Marketing je ucelený súbor aktivít, ktoré majú viesť k obľúbenosti značky a k zisku. Ak robím len časť marketingu ako napríklad SEO alebo PPC, tak tieto časti musia byť v súlade so zvyšnou časťou stratégie marketingu, pretože je pravdepodobné, že nebudú ideálne fungovať.

 

Prístup k budovaniu značky je o zodpovednosti, dôslednej práci, nadšení a radosti z úspechu.

 

Stratégia marketingu a budovanie značiek

Od roku 2010 sa venujem budovaniu značiek, ktoré si vyžadujú individuálny prístup, veľkú dávku kreativity a najmä odhodlania. V minulosti som sa venoval viac sociálnemu marketingu, public relations, tradičnému marketigu ako je prieskum trhu, predaj a podpora predaja výrobkov.

 

V roku 2018 som postupne prešiel k online marketingu a to najmä k tvorbe obsahu webových stránok, odkiaľ som sa prirodzene dostal k SEM (Search Engine Marketing), pretože bolo potrebné obsah distribuovať, teda ho zviditeľniť. Základom mojej práce sa preto stala stratégia online marketingu, PPC reklama, reklama na sociálnych sieťach a neposlednom rade SEO (Search Engine Optimization).

 

SlužbyKontakt