SEO pre advokátske kancelárie, advokátov a právnikov

od | dec 13, 2023 | SEO pre advokátske kancelárie

SEO pre advokátske kancelárie, advokátov a právnikov nie je vo svete digitálneho marketingu žiadnou novinkou. Práve naopak. V dnešnej digitalizovanej ére je online prítomnosť pre advokátske kancelárie kritická. Mnohé advokátske kancelárie majú skvelých právnikov, advokátov, no málo z nich si uvedomuje, že sú vlastne pre bežného človeka a častokrát aj pre firmy neviditeľné. Prvý kontakt s právom nastane vo chvíli, keď fyzická alebo právnická osoba narazí na problém, ktorý nevie samostatne vyriešiť. Vyhľadá problém na internete na ktorý mu vo väčšine prípadov neodpovie webová stránka advokátskej kancelárie, ani právnika, ani advokáta, ale komerčná stránka. Myslím si, že logicky a aj odborne by to malo byť presne naopak.

SEO pre advokátske kancelárie, advokátov a právnikov

1. SEO a jeho význam pre advokátov

SEO pre advokátov nie je len moderným trendom, ale nevyhnutnou súčasťou úspešnej online stratégie. Ide o proces optimalizácie webových stránok (skratka SEO – Search Engine Optimization) tak, aby boli vyhľadávače, najmä Google, schopné ich efektívne indexovať a zobrazovať v výsledkoch vyhľadávania. Prečo by však mali právnici prahnúť po dobrej pozícii vo vyhľadávači?

2. Ako funguje vyhľadávanie na internete

Pre pochopenie dôležitosti SEO pre advokátov je nevyhnutné mať aspoň predstavu, ako funguje vyhľadávač. Vyhľadávače ako Google majú jeden hlavný cieľ: poskytnúť používateľom relevantné a kvalitné informácie v odpovedi na ich otázky.

Algoritmus vyhľadávačov

Algoritmus vyhľadávača je súbor pravidiel, ktorý rozhoduje o tom, ktoré stránky sa objavia v rámci výsledkov vyhľadávania.

Indexácia

Vyhľadávače posielajú „roboty“ na webové stránky, ktoré analyzujú obsah a zaznamenávajú ho do databázy. Doslova to znamená, že robot vyhľadávača registruje vaše webové stránky a podstránky.

Hodnotenie relevancie webových stránok

Vyhľadávače hodnotia relevantnosť stránok voči konkrétnym kľúčovým slovám a otázkam používateľa.

Zobrazovanie výsledkov

Na základe vyhodnotených údajov vyhľadávač zobrazuje výsledky, pričom stránky s najväčšou relevanciou sa umiestňujú vyššie.

 

Podľa aktuálnych štatistík vyhľadávanie na Google tvorí viac ako 90 % všetkých vyhľadávaní na svete.

 

3. Dôležitosť SEO pre advokátske kancelárie

Konkurencia v právnickej sfére

S odhadovanými 1,3 miliónmi právnikov len v USA je online konkurencia významná. Top umiestnenie vo vyhľadávači môže výrazne ovplyvniť získavanie nových klientov.

Pre porovnanie na Slovensku je podľa Slovenskej advokátskej komory 5690 advokátov a najväčšia koncentrácia právnikov, advokátov a advokátskych kancelárií je v Bratislave, kde sídli skoro 40% z celkového počtu advokátov.

Dôveryhodnosť a Autorita

Klienti si automaticky spájajú vyššie umiestnené výsledky s dôveryhodnosťou a odbornosťou. To je pre advokátsku kanceláriu kľúčové pri budovaní klientského portfólia.

 

Porovnával som prvý dojem z webových stránok, kvalitu obsahu, aktualizácie webových stránok, základné SEO a prítomnosť PPC reklám u advokátov a advokátskych kancelárií a zistil som, že existuje priamy súvis medzi ročným obratom advokátov a SEO. Jednoducho povedané, čím lepšie SEO, tým lepšia online viditeľnosť a väčší obrat!

 

Lokálna viditeľnosť

Miestne vyhľadávanie je pre advokátske kancelárie kritickým bodom. Klienti často vyhľadávajú právnika v určitých lokalitách, a preto je dôležité byť viditeľný práve tam.

Môj príklad vyhľadávania:

V Žiline je 167 advokátov. Jasný postup vyhľadávania bude: idem na Google – zadám „pravnik zilina“ – zobrazí sa reklama, mapa, organické výsledky – pozriem prvých 10 výsledkov (na mobile menej) – vyberiem si z prvých 5 advokátov. Základná otázka, ktorú by ste si mali položiť: „Kde sa zobrazujem ja?“

 

Miestne vyhľadávanie zaznamenalo nárast viac ako 80 % v priebehu posledných dvoch rokov.

 

Organické výsledky vs. Platená PPC reklama

Organické výsledky sú považované za dôveryhodnejšie a relevantnejšie v očiach väčšiny používateľov. S vhodnou SEO stratégiou môže advokátska kancelária dosiahnuť vysoké pozície vo vyhľadávači bez potreby investovať do platených reklám.

 

Najjednoduchšia cesta ako presvedčiť advokáta na SEO je hovoriť rečou peňazí. Faktom je, že platená PPC reklama na jedno slovné spojenie ako napríklad „firemny pravnik“ vás bude stáť na slovenskom trhu minimálne 752€ mesačne v závislosti od konkurencie.

 

4. Kľúčové aspekty SEO pre advokátov a advokátske kancelárie

Analýza kľúčových slov

Identifikujte relevantné právne témy a vyhľadávacie frázy. Zamerajte sa najmä na oblasť práva, v ktorej pôsobíte.

Obsah a kvalita podľa SEO

Pravidelné zverejňovanie kvalitného obsahu s odborným prístupom zvyšuje šance na vyššie umiestnenie. Pozor na nepresnosti v texte za ktoré vás môže Google penalizovať. Právne poradenstvo spadá pod hodnotenie YMYL (článok o YMYL).

Lokálne SEO

Optimalizujte svoju stránku pre lokalitu, zoznamujte sa s miestnymi právnymi zvyklosťami a používajte lokálne kľúčové slová.

Spätné odkazy

Budujte spätné odkazy od dôveryhodných právnických zdrojov, čím zvyšujete svoju online autoritu.

 

Viac ako 50 % používateľov klikne na prvý výsledok vyhľadávania.

 

5. Príklady úspešných SEO stratégií v právnickom prostredí

Latham & Watkins píše kvalitný obsah

Táto kancelária efektívne využíva obsah, kde kombinuje kvalitné články s kľúčovými slovami v oblasti obchodného práva. Stratégia obsahovej optimalizácie pre webové vyhľadávače.

Odkaz na webovú stránku: https://www.lw.com/

 

Baker McKenzie funguje na lokálnej úrovni

Baker McKenzie má viac ako 70 kancelárií v 46 krajinách sveta so silným dôrazom na lokálne SEO. Je to príklad úspešného globálneho online marketingu s lokálnou stratégiou SEO.

Odkaz na webovú stránku: https://www.bakermckenzie.com/en/

 

Allen & Overy – globálna prítomnosť

Britská nadnárodná advokátska kancelária dokazuje, že aj globálne pôsobiace kancelárie môžu prostredníctvom SEO získať klientov. Firma má 580 partnerov a viac ako 5 600 zamestnancov na celom svete.

Odkaz na webovú stránku: https://www.allenovery.com/en-gb/global

 

Clifford Chance sleduje trendy

Kancelária sleduje trendy v právnom odvetví a integruje ich do svojho obsahu, čo prispieva k vysokej návštevnosti ich webovej stránky.

Odkaz na webovú stránku: https://www.cliffordchance.com/home.html

 

Názor SEO konzultanta na záver

V dnešnom digitalizovanom svete už nestačí byť len skvelým advokátom. Musíte byť viditeľný!

Online viditeľnosť prostredníctvom SEO sa stáva rozhodujúcim faktorom pri získavaní nových klientov. Úspešné príklady ukazujú, že kombinácia správnych kľúčových slov, kvalitného obsahu a lokálneho prístupu môže viesť k výnimočným výsledkom v online sfére pre advokátske kancelárie.

Alea iacta est!

SÚVISIACE TÉMY O SEO A PPC KAMPANIACH

Jozef Milčík

Jozef Milčík

PPC špecialista | SEO konzultant | Digitálny marketing

Vitajte v digitálnom vesmíre, kde stratégia marketingu a analýza dát sú mojou vášňou. Som SEO konzultant a PPC špecialista, ktorý sa nebojí výziev a inovácií. Srdce môjho digitálneho sveta bije pre tvorbu príbehov za pomoci dát a vytváranie stratégií, ktoré nie sú len o viditeľnosti, ale o konverziách a úspechu.

Moja práca nie je len o číslach; s dátami pracujem ako s nástrojom na vytváranie pútavých príbehov. Stratégie marketingu sú pre mňa šachovou partiou, kde každý ťah je dôležitý. S kreativitou a analytickým myslením vytváram cesty k cieľom, sledujúc, ako sa každý klik a konverzia stávajú príbehom úspechu.

Digitálny marketing nie je len profesiou, ale vášňou, ktorú žijem. Moja práca nie je len o výsledkoch, ale o vzrušujúcej ceste objavovania, inovácií a rastu pre mojich klientov. V mojom svete nie je miesto pre priemernosť, len pre excelentnosť v digitálnom marketingu.

Share This