Ak si niekto myslí, že na budovanie a stratégiu značky bude stačiť pár odrážok na zdrape papiera, tak sa mýli. Dnes každá spoločnosť alebo jednotlivec musí pochopiť, že úspešné značky nevolia svoje kroky intuitívne, ale sledujú podrobný plán, teda marketingovú stratégiu a dodržujú ju do posledného detailu.

Prečo?

Pretože čím podrobnejšie máte rozpracovanú stratégiu, tým jednoduchšie si viete logicky odôvodniť svoje kroky a ich zmysel.

Tri základné otázky pri budované značky:

  • Aký je cieľ vašej značky?
  • Kto sú vaši zákazníci?
  • Čo považuje vaša značka za dlhodobý úspech?

Poznanie odpovedí na tieto tri základné otázky by vám mali jasne definovať ciele podnikania, prístup k zákazníkom a ako budete svoje úspechy merať?

80% kreatívna myšlienka – 20% správny čas a miesto

Kreatíva

Stále počúvam výhovorky typu „ boli v správny čas na správnom mieste“, „keby som bol začínal v 90.rokoch, tak nasadnem na rozbiehajúci vlak.“ Je možné, že podnikateľom z 90-tych rokov to mohlo poskytnúť určitú výhodu, no doba pokročila o 30 rokov a ak v ich firme neprebehne transformácia na digitálny marketing, tak skončia v prepadlisku dejín. V prvom rade o vašom úspechu rozhoduje kreatívne posolstvo, to znamená myšlienkové líderstvo a obsah na vašom webe, či na sociálnych sieťach.

Čo je dobrá značka?

Dobrá značka vyvoláva emócie.

Dobrá značka má príbeh, posolstvo.

Dobrá značka je osobnosť.

Určite sa zhodneme, že emócie nevieme zmerať. Príbeh musí mať úvod, jadro a záver. Osobnosť je to, čo vidia ľudia na povrchu, ale do vnútra už nevidia. Ako pomenovať tieto nemerateľné premenné jedným slovom? Čo definuje značku?

Skúsenosť.

Skúsenosť je o príbehu a na konci čakáme zmenu, zvrat. Napätie môže byť problém vášho zákazníka. Na konci príbehu čakáme šťastný koniec a tým môže byť vaša služba alebo výrobok, ktorým vyriešite problém zákazníka. Stratégia značky je o príbehu a šťastnom konci.